Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

Начално училищеВасил Левски“ е включено за участие по проект на МОН „Образование за утрешния ден“.

През месец декември 2020 г. стартира дейност 6 по проекта – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности(клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“.

В училището е сформиран клуб „В света на компютрите“ с ръководител Мариета Колева Маринова, с 10 ученика от 4 клас. Заниманията се провеждат два пъти седмично, по два часа, в компютърната зала в училището, където е монтиран интерактивен дисплей тип 4 "Vestel 65IFX", използван за нуждите по проекта. Учениците с желание и интерес посещават часовете и работят с удоволствие.

https://oud.mon.bg/ – сайт на проекта