Подготвителна група

Подготвителна група

 

     

 

Подготвителната за училище група към НУ "Васил Левски", съществува от 1995 година. Децата се възпитават по програма одобрена от МОН.

В подготвителната група децата придобиват знания, умения и навици по всички образователни направления, както и навици за начин на поведение и общуване в училищна среда.

Заниманията се провеждат, структурирани в учебни часове и междучасия, сутрин от 8:00 часа до 12:00 часа.

По желание на родителите престоя може да продължи до 16:00 часа.

Такса не се заплаща.

Децата получават безплатен комплект учебни книжки; безплатни закуска и обяд.

 

ПРИЕМ

Приемането на документи стартира през месец април всяка година, всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа.

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Удостоверение за раждане - копие

Молба от родител по образец

Лична амбулаторна карта

Заповядайте, всеки ден, ако желаете да се запознаете лично с условията.