Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

  От 2001 година в училището се изучават информационни технологии като извънкласна дейност.

    От 2007 година учениците работят с програмата Comenius Logo,  детски пакет ToolKID, по учебната програма на МОН "Работа с компютри и информационни технологии в 1 - 4 клас". Децата упражняват разнообразни дейности, които обхващат приложения на компютърните системи за обработка на графика, текст, звук, анимация и комбинации с тях. Програмата е атрактивна и лесна за използване.

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

1.      Компютърни игри – занимания по интереси – 13 ученика от 3 клас. Развитие на уменията за работа с компютър. Обогатяване на знанията. Учениците могат да работят с компютър, да конструират и създават свои проекти. Забавляват се и се мотивират редовно да посещават училище.

 

2.      Фолклор на етносите – занимания по интереси – 13 ученика от 2, 3 и 4 клас. Усъвършенстване уменията на         учениците да слушат музика и основни движения за танцуване – фолклорни хора, характерни танци. Работа според техните интереси и забавление.