Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

  От 2001 година в училището се изучават информационни технологии като извънкласна дейност.

    От 2007 година учениците работят с програмата Comenius Logo,  детски пакет ToolKID, по учебната програма на МОН "Работа с компютри и информационни технологии в 1 - 4 клас". Децата упражняват разнообразни дейности, които обхващат приложения на компютърните системи за обработка на графика, текст, звук, анимация и комбинации с тях. Програмата е атрактивна и лесна за използване.