Ваканции

                                            

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна

01.02.2022 г. – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

 

02.02.2022 г. – I - XII клас

 

Неучебни дни

 

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

 

31.05.2022 г.                            –                            І – III клас (14 учебни седмици, в това число 1 седмица за проектни дейности)

15.06.2022 г.                            –                            IV – VІ клас (16 учебни седмици)