Ваканции

                                            

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

 

01.11.2023 г. – 05.11.2023 г. вкл. – есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

 

06.02.2024 г. – I - XII клас

 

Неучебни дни

22.09.2023 г. – Независимостта на България

19.02.2024 г. – Патронен празник

03.03.2024 г. – Национален празник

01.05.2024 г. – Ден на труда

03.05.2024 г. – Разпети петък

05.05.2024 г. – Великден

06.05.2024 г. – Ден на Българската армия

17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

24.05.2024 г. – Ден на славянската писменост

25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

 

 

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

31.05.2024 г.                            – І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2024 г.                            – IV  клас (16 учебни седмици)