История

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

    В своята хилядолетна история българският народ е сътворил трайни просветни традиции с непреходно значение. Съхранил и развил създадената още през IX век от братята Кирил и Методий славянска писменост, достигнал своя “Златен век на българската книжнина и култура”, той запазва любовта си към знанието и просветата през годините.

   Възникват и първите народни читалища, съградени от родолюбивото и ученолюбивото население.

   През 1865 година в Козлодуй под ръководството на двамата селски първенци Иван Радулов – Логофетина и Иваница Игнатов – Йон Оприцата цялото село дарява средства и с безвъзмезден труд построява първото училище и старата църква, с което се поставя началото на образователното дело в малкото крайдунавско село преди 155 години.

   След 65 години, през 1930 година изцяло пак с дарения на жителите на селото е построена и друга училищна сграда.

   За първата учебна 1930-1931 година главният учител Иван Тодоров е записал на 9 май 1931 г.:

   “Учебното здание е построено през 1930 година. На 12 октомври се извърши освещаването му, след което се държаха речи по значението на добрите условия, при които трябва да става обучението. На другия ден, 13 октомври учители и ученици, след като доста дълго време са търпели непригодните крайно нехигиенични наети за учебни стаи, частни здания, обрадвани продължиха учебната си работа в хигиенични и пригодни стаи на новото учебно здание.”

   До 1945 година носи името на цар Борис III. На именния ден на царя – 15 май с предписание № 6314 от 11 май на врачанския окръжен инспектор се чества патронния празник на училището.

   Първите учители – Гана Стоянова, Иван Тодоров, Константин Цанков, Мара Савова, Нонка Захариева, Верка Петрова, Никола Касабов, Катинка Янкова, Кузман Кузманов, Цветана Христова са обучавали над 300 деца за една учебна година. На крайно бедните ученици училищното настоятелство е раздавало учебници и пособия от фонда “Бедни Ученици”.

   През 1938 г. на годишното утро под ръководството на Гана Стоянова и Васил Атанасов от ученици с отличен успех се изнася оперетата “Самодивското изворче”.

   Учениците и учителите участват във всички селски тържества и са били награждавани със стихове на Христо Ботев.

   Училището устоява на напора на бурните и гладни години на войната. Децата са били разпускани поради липса на топли дрехи и обувки. Обучението се е водило в съседните къщи за да бъдат защитени учениците от бомбардировките.

   На 20 юни 1945 г. главният учител записва в летописната книга:

   “Училището бе преименувано на името на оня българин –революционер, който още в предосвободителната епоха проповядваше свобода, братство, равенство – идеи, за които човечеството е дало скъпи жертви.”

   До 1956 година директори на училището са Христо Русинов, Стоян Йосифов, Цветко Вътков, Магдалена Цанова.

   От 1956 г. до 1963 г. директор е енергичен и деен човек, Симеон Димитров – Монката. Той е основоположник на волейбола в Козлодуй и отличен състезател. Работил е с Йорданка Вълчева, Надежда Георгиева, Боянка Братанова, Цоньо Минков, Мария Пеева, Янка Цанкова, Йорданка Манчовска, Маргарита Зайкова, Теодора Димитрова, Богдан Владов, Лиляна Томова, Софка Торбова, Станка Харизанова, Георги Николов, Пагона Кирилова, Иван Киров, Ангелина Митрева, Стоян Митрев, Денка Добролевска, Невена Захариева. За този период бивши възпитаници си спомнят за изключително високото ниво на художествената самодейност – постановки, свързани с живота и делото на Васил Левски и историческото минало на България, за много спортни състезания, които са укрепвали волята, духът и здравето на учениците, участия в много състезания по физика  и математика.

   Училището е основно и през периода 1963 – 1965 година. Директор е всеотдайната и лъчезарна  Стефка Митева, която има голям принос за изграждане облика на училището, дарила сърцето си на децата и работата. Учителският състав е попълнен с Райчо Гунов, Цветана Нанова, Стоянка Христова, Сталин Манасиев. През 1964 г. пионерската дружина е била наградена от ЦК на ДКМС с акордеон за предадена дървесна пепел за наторяване на кооперативните ниви. През същата година пионерският танцов състав се класира на първо място в окръжния преглед на художествената самодейност. Стефка Митева записва в летописната книга:

   “През 1965 г. се чества 100 годишен юбилей от откриването на просветното дело в селото. Училището получи подарък телевизор от отдел “Просвета” Козлодуй.”

   От учебната 1965 – 1966 г. се обособява като самостоятелно начално училище с детска градина със същия директор и ново попълнение учители – Лилия Владова, Тошка Трайкова, Мария Гунова, Виолета Цветкова, Стефка Вълчева, Мария Добрева, Ирина Мързова.

    Най-забележителното събитие в живота на училището през 1966 г. е завоюването на призово място в националното съревнование по възстановяването на кораба “Радецки”, за което пионерската дружина “Рангел Панталеев” е наградена с народен орден на труда – сребърен, а дружинният председател Анелия Логофетова – с екскурзия до Виена с кораба. Дружинен ръководител през този период е била Ангелина Митрева - амбициозен и целеустремен човек със силно изразена  воля за успех, наградена с орден “Кирил и Методий” III степен.

От 1968 г. започват работа Мария Боботанова и Еленка Спасова.

   Десет години, от 1970 г. до 1980 г. директор е един прекрасен човек и педагог – Невена Захариева. Нови учители са Марин Вълчев, Венета Конярова, Боряна Предова, Стоянка Първолова, Тодор Боботанов, Цветана Първолова, Цветана Бънкова, Офелия Петрова, Лиляна Зайкова, Цветана Терзиева, Вестияна Сиренярова, Иван Сиреняров. Учебната 1974/75 г. в града ще бъде запомнена с откриването на Първата Атомна Електроцентрала. Представителна група деца посреща и поднася цветя на правителствената делегация начело с Тодор Живков.

   През учебната 1975/1976 г. Лиляна Зайкова започва работа на мястото на Виолета Цветкова, която се премества в АЕЦ.

   През следващата учебна година училището е включено заедно с още три училища от окръга в експеримент по въпросите на трудовото възпитание на учениците. Незабравима ще остане срещата им с героите на социалистическия труд Петраки Стоименов и Господин Йорданов в сладкарница “Захарно петле”.

   Учебната 1977/1978 г.  е запомнена с организираната за всички деца екскурзия със съветския кораб “Дунай” по р.Дунав, с районно открито занятие в пионерската дружина на тема “Ние сме хора на бъдещето” под ръководството на Мария Добрева и с това, че годината завършва без второгодници.

   Колективът работи за достойното посрещане на 35 – годишнината от освобождението на България, 1300 – годишнината от основаването на българската държава и най-вече за отбелязването на международната година на детето. Не малко усилия  полагат  пионерите и чавдарчетата за събирането на вторични суровини за построяване на паметника в Ястребино. За упорития им труд през годината повечето от тях са изпратени заедно с целия учителски колектив на морски лагер в с.Бяла.

   От 1979/1980 г. до 1984/1985 учебна година директор е Тодор Боботанов – делови, взискателен и професионално отговорен човек, който заедно с учителите и учениците подготвя и провежда празника послучай 50-годишнината на училището. Изпълкомът на Общинския съвет с председател Милко Торбов безрезервно подкрепя това начинание и сградата на училището е реконструирана за тържеството. Училището е наградено от Окръжна Дирекция “Народна просвета с грамота и 2 000 лв., от АЕЦ “Козлодуй” – с 12000 лв. за обзавеждане на методическия кабинет и пионерската стая, от Техникума по ядрена енергетика –  аспектомат и много други награди.

   Училищното ръководство награждава по случай юбилея бивши директори, учители и ученици с юбилейни грамоти, значки и книги.

   През 1981 г. Мария Боботанова участва в международен симпозиум по екологичното възпитание “Образованието и опазването на околната среда” в гр.Враца.  През този период са проведени вътрешно-училищни четения и районни методически сбирки с открити уроци, изнесени в училището. С помощта на училищното настоятелство е построен навес за дърва и въглища, а с активната помощ на родителите е направен основен ремонт на физкултурния салон. Тодор Боботанов пише в летописната книга:

“Измина още една година в училище, изпълнена с много труд, спорна и плодотворна.”

   През учебната 1984/85 г. ученичката Татяна Василева Богоева е наградена за участие в рецитал “Салют мир”, проведен съвместно със съветски деца.

   Нови учители през този период– Капка Бънкова,Таня Маркова, Марияна Ангелова, Виктория Иванова.

   1985/1986 г. – 1987/1988 г. – директор е Маруся Дамянова с попълнение Розалина Маринова, Вестияна Сиренярова, Биляна Каменова, Петранка Николова, Леонора Нанкова, Теменужка Йорданова, Антоанета Ботева, Маргарита Ангелова, Павлина Атанасова.

   Събитие в живота на учениците, което ще помнят завинаги са Декадата на мира – среща с младежи от Куба, Никарагуа, Виетнам, Полша, Съветския съюз.

   1987-1988 г. – 1991/1992 г. – директор е Лиляна Окяшева, съпричастна към просветното дело, успява да замени печките на твърдо гориво с централно парно отопление. Изградена е озвучителна инсталация, актуализирана е вътрешната украса, оборудван е кът за игра и отдих на децата, въведена е лятна работа с изоставащи ученици. Нови учители – Диана Илиева, Галина Георгиева, Стефка Митева, Мариана Маркова.

   В периода 1992 – 1999 г. общинското ръководство с кметове Милко Торбов и Константин Петров доизгради и обогати материалната база. Построени са две пристройки с нови класни стаи, с които се осигури едносменно обучение, музикален кабинет, лекарски кабинет, вътрешен санитарен блок и съблекални към физкултурния салон, черните дъски се подмениха с бели, закупени са нови чинове за всички класни стаи, пишещата машина се замени с компютри и копирна техника. Асфалтира се спортната площадка. През 1995 г. се откриха две групи за подготовка на 6 – годишни деца.

   Нови учители за периода 1992 – 2011 г.– Светлана Вачева, Благовест Витанов, Геолина Стефанова, Таня Беликалова, Цветана Терзиева, Мариана Узунска, Костадинка Комитска, Людмила Павлова, Мариета Колева, Зоя Кръстева, Бистра Бугова, Маргарита Ангелова, Ирена Йорданова, Ива Григорова-Пилчева, Людмила Илиева, Димитрина Миткинска, Силвия Ценкова, Ваня Йовова,  Лили Циброва.

    Днес училището предлага на своите ученици оптимални условия за провеждане на  ефективен образователно-възпитателен процес: уютни класни стаи, съвременни и оборудвани кабинети, подготвителен клас, обучение на една смяна до обяд, занимални след обяд, столово хранене, богат избор на свободноизбираеми и извънкласни форми – по желание на родителите – математика, информатика, музика, спорт, народни танци, изобразително изкуство и други.

   Усилията  на учителите са насочени към изграждане на свободна, морална и инициативна личност, уважаваща законите и правата; към задоволяване на индивидуалните интереси и потребности и придобиване на широка обща култура; към усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката; към изграждане на достойни граждани на обединена Европа.

Учениците участват според възможностите си  във всички мероприятия и празници, организирани от община Козлодуй, за което са получени много грамоти.

   Стремежът е работата в училището да се приближи максимално до живота на децата, да им помага да се обучават, да засилва желанието и интереса им да живеят активно, да разбират и решават самостоятелно проблемите.

 

    Винаги ще ни води амбицията за нови и по-големи постижения, за да сме достойни за своите предшественици и нашия патрон.