Дневен режим

 

СУТРИН

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНИМАНИЯ 8:00 ЧАСА

1 час - 8:00 - 8:40 часа

8:40 - 9:00 - голямо междучасие

2 час - 9:00 - 9:40 часа

9:40 - 9:50 - междучасие

 3 час - 9:50 - 10:30 часа

10:30 - 10:40 - междучасие

4 час - 10:40 - 11:20 часа

11:20 - 11:30 - междучасие

5 час - 11:30 - 12:10 часа

12:10 - 12:20 - междучасие

6 час - 12:20 - 13:00 часа

/часовете на учениците от 1 и 2 клас са по 35 минути/

 

СЛЕД ОБЯД

В периода от 13:00 часа до 17:00 часа се провеждат часовете по самоподготовка и дейности по интереси, разпределени според нуждите на съответния клас.

Времето от 12:00 часа до 13:00 часа е предназначено за обяд, отдих и спорт.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНИМАНИЯ - 17:00 часа