За нас

За нас

        Има събития и дати, които не се забравят.Такъв е денят, в който нашето училище за първи път отваря врати. Оттогава е минало много време. Много деца са получили началното си образование, а част от тях и основното , много учители са свързали съдбата си с това училище, но през всичките тези години е останал неизменен поривът към знанието, който е най-сигурния залог за житейски успех.

         Сега изразяваме постигнатото до днес и правим равносметка на извървения път и поставените цели. Постиженията са доказани, но предстоят и отговорните задачи да бъдем в крак с времето.

        Днес училището предлага на своите ученици оптимални условия за провеждане на  ефективен образователно-възпитателен процес: уютни класни стаи, съвременни и оборудвани кабинети, подготвителна група, чуждоезиково обучение – английски език, обучение на една смяна до обяд, занимални след обяд, столово хранене, богат избор на свободноизбираеми и извънкласни форми .

   Усилията  на учителите са насочени към изграждане на свободна, морална и инициативна личност, уважаваща законите и правата; към задоволяване на индивидуалните интереси и потребности и придобиване на широка обща култура; към усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката; към изграждане на достойни граждани на обединена Европа.

Учениците участват според възможностите си  във всички мероприятия и празници, организирани от община Козлодуй, за което са получени много грамоти.

   Стремежът е работата в училището да се приближи максимално до живота на децата, да им помага да се обучават, да засилва желанието и интереса им да живеят активно, да разбират и решават самостоятелно проблемите.