Прием I клас

Прием I клас

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете.

Необходими документи за постъпване в НУ "Васил Левски"

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
     - медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;