Списък на класираните ученици за прием в първи клас на учебната 2022/2023 година /първо класиране/

Списък на класираните ученици за прием в първи клас на учебната 2022/2023 година /първо класиране/