Графици по класове за провеждане на занимания с учениците /компенсиращи мерки/ за учебната 2020/2021 година в Начално училище „Васил Левски” град Козлодуй

Графици по класове за провеждане на занимания с учениците /компенсиращи мерки/ за учебната 2020/2021 година в Начално училище „Васил Левски” град Козлодуй